Công ty TNHH TM DV HANG HAI ĐẠI QUANG MINH
19/6 Dương Bá Cung, Phường An Lạc Quận Bình Tân,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trong khoảng thời gian nửa tháng đổ lại đây khi thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 4284/TCHQ-GSQL, cơ quan hải quan lẫn doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn TPHCM đều “rối bời”. Nguyên nhân là vì các chi cục hải quan không hiểu một cách thống nhất khái niệm “cửa khẩu nhập” đã khiến hàng hóa nhập khẩu bị giữ lại tại cửa khẩu cảng dỡ hàng.
Do đó, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính đề xuất và giải thích cụ thể về cụm từ “cửa khẩu nhập”, để cơ quan hải quan và doanh nghiệp (DN) có căn cứ thực hiện.
Nếu DN bạn cũng đang gặp khó khăn trong công tác này – dich vu hai quan tron goi Đại Quang Minh xin mời DN cập nhật thông tin về “cửa khẩu nhập” do Tổng cổng Hải quan Việt Nam đã đề xuất làm rõ để “gỡ rối” cho những thắc mắc vừa qua.

Cảng Hải Phòng Việt Nam

Cảng Hải Phòng Việt Nam

Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan, Quyết định 15/2017/QĐ-TTg quy định về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập được ban hành trên cơ sở Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ đối với các mặt hàng nhập khẩu có độ rủi ro cao trong việc thực hiện chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu, hoặc không khuyến khích nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc liên quan đến quy định về cửa khẩu nhập do hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể (là nơi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận tải hay là nơi hàng hóa được vận chuyển đến theo chứng từ vận tải).
Để giải quyết vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có Tờ trình báo cáo Bộ Tài chính, trong đó có đề xuất xử lý các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Quyết định 15/QĐ-TTg.
Theo đó, Tổng cục Hải quan đề xuất cho phép các lô hàng có cảng đích ghi trên vận đơn là cảng biển, cảng hàng không được chuyển cửa khẩu; trường hợp cảng đích ghi trên vận đơn là ICD thì không được thực hiện chuyển cửa khẩu.

Để đảm bảo thống nhất thực hiện, cửa khẩu nhập được giải thích cụ thể như sau:
– Đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa khẩu nhập là cảng đích ghi trên vận đơn là cảng biển, cảng hàng không. Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu nhập là ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới. Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường sông, cửa khẩu nhập là cửa khẩu biên giới nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam.
– Riêng bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 415/VPCP-KTTH ngày 19/1/2011 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 7121/BTC-TCHQ ngày 1/6/2011 của Bộ Tài chính thì địa điểm này được hoạt động như một bến cảng biển thuộc cảng biển TP.Hồ Chí Minh. Do vậy, hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 15/2017/QĐ-TTg được chuyển cửa khẩu về ICD Phước Long để làm thủ tục nhập khẩu.

Dich vu hai quan tron goi Đại Quang Minh sẵn sàng hỗ trợ bạn các vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan, nếu gặp khó khăn trong công tác thực hiện hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Công ty TNHH TM DV HÀNG HẢI ĐẠI QUANG MINH
Địa chỉ : 19/6 Dương Bá Cung, Phường An Lạc Quận Bình Tân, 
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : 0919-948-148
Website: http://dqm-logistics.com/
Email: ipephancuong@gmail.com