Công ty TNHH TM DV HANG HAI ĐẠI QUANG MINH
19/6 Dương Bá Cung, Phường An Lạc Quận Bình Tân,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngày 09/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hóa chất, xuất khẩu – nhập khẩu hoá chất. Nghị định này được ban hành gây lúng túng và khó khăn khi áp dụng đối với cả công chức Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương cũng đã có hướng dẫn kịp thời để thống nhất thực hiện. Dich vu hai quan tron goi Đại Quang Minh thống kê lại các văn bản áp dụng và một số quy định cần lưu ý về xuất nhập khẩu hóa chất như sau:

Văn bản áp dụng

Luật Hóa chất ngày 21/11/2007;
– Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
– Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
– Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
– Công văn số 1372/HC-VP ngày 08/12/2017 của Cục Hóa chất về việc trả lời vướng mắc khi thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Một số điểm cần lưu ý về nhập khẩu hóa chất

1. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có quy định các danh mục về hóa chất và biểu mẫu gồm có:
– Phụ lục I: Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Phụ lục này cũng bao gồm danh mục các Tiền chất công nghiệp nhóm 1 và Tiền chất công nghiệp nhóm 2 (Tiền chất là các chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất các chất ma túy);
– Phụ lục II: Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
– Phụ lục III: Danh mục hóa chất cấm;
– Phụ lục IV: Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;
– Phụ lục V: Danh mục hóa chất phải khai báo;
– Phụ lục VI: Các biểu mẫu.

2. Xuất khẩu, nhập khẩu Tiền chất (các tiền chất trong Phụ lục I) phải có giấy phép xuất nhập khẩu để được thông quan hàng hóa. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Tổ chức, cá nhân trong Khu chế xuất khi nhập khẩu tiền chất từ doanh nghiệp nội địa phải có giấy phép của Bộ Công thương; doanh nghiệp nội địa khi xuất khẩu tiền chất vào Khu chế xuất không phải xin giấy phép của Bộ Công thương.
Hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo. Do đó, các loại hàng hóa là sản phẩm tiêu dùng có chứa hóa chất là tiền chất như: Axit sulfuric có trong bình ắc quy chì, axit phenylacetic trong trái cây, axit phenylacetic được sử dụng trong một số loại nước hoa , axit acetic (thực phẩm) dùng làm dung môi hữu cơ, dược phẩm, cao su, sơn, thuốc nhuộm, thực phẩm, tẩy vải…acetone có chứa trong các chất tẩy rửa, dụng cụ làm sạch, dùng để pha keo epoxy 2 thành phần, sơn và vecni…không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

3. Đối với Danh mục hóa chất phải khai báo (Phục lục V) khi nhập khẩu phải làm thủ tục để khai báo hóa chất trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/. Sau khi khai báo và nhận được thông tin phản hồi theo mẫu tại Phụ lục VI của Nghị định 113/2017/NĐ-CP thành công thì thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

4. Theo hướng dẫn tại điểm 7 công văn số 1372/HC-VP ngày 08/12/2017 của Cục Hóa chất – Bộ Công thương thì việc thực hiện các thủ tục xuất – nhập khẩu hóa chất tại kho ngoại quan phải được thực hiện theo quy định về quản lý hàng hóa tại kho ngoại quan đã được quy định tại Luật Hải quan năm 2014, Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, quy định tại điều 16, Thông tư số 38/2015/TT-BTC về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành thì người nhập khẩu phải nộp Giấy phép nhập khẩu và Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành. Như vậy, có thể hiểu đối với hóa chất nhập khẩu gửi kho ngoại quan (chưa đưa vào nội địa) thì người nhập khẩu không phải thực hiện thủ tục khai báo hóa chất; chỉ phải nộp Giấy phép nhập khẩu nếu nhập khẩu tiền chất gửi kho ngoại quan.

5. Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo nếu nhập khẩu hoá chất dưới 10kg/lần thì không phải khai báo. Quy định này áp dụng riêng đối với từng loại hóa chất; trường hợp nhập 02 loại hóa chất mà mỗi loại đều dưới 10kg (chẳng hạn: hóa chất 1 là 9kg, hóa chất 2 là 9.5kg) thì cũng không phải khai báo.

6. Theo quy định tại điểm 3.1 công văn số 1372/HC-VP ngày 08/12/2017 của Cục Hóa chất thì Hóa chất phải khai báo bao gồm các chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo (Phụ lục V) và các hỗn hợp chứa các chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo nếu được phân loại là hóa chất nguy hiểm. Như vậy, nếu nhập khẩu một hỗn hợp có chứa các chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo nhưng không được phân loại là hóa chất nguy hiểm thì không phải thực hiện thủ tục khai báo hóa chất.

7. Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, nhập khẩu thì không phải khai báo hóa chất.

8. Quy định hiện hành chỉ quy định phải nộp Giấy phép đối với hóa chất là Tiền chất, nộp Giấy xác nhận khai báo hóa chất đối với hóa chất thuộc Danh mục phải khai báo (Phụ lục V). Không có quy định về việc người khai hải quan phải nộp và xuất trình cho cơ quan hải quan Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh…

Dich vu hai quan tron goi Đại Quang Minh sẵn sàng hỗ trợ bạn các vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan, nếu gặp khó khăn trong công tác thực hiện hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Công ty TNHH TM DV HÀNG HẢI ĐẠI QUANG MINH
Địa chỉ : 19/6 Dương Bá Cung, Phường An Lạc Quận Bình Tân, 
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : 0919-948-148
Website: http://dqm-logistics.com/
Email: ipephancuong@gmail.com