Công ty TNHH TM DV HANG HAI ĐẠI QUANG MINH
19/6 Dương Bá Cung, Phường An Lạc Quận Bình Tân,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tổng quan về thủ tục hải quan

Tổng quan về thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan là việc bắt buộc cho bất cứ cá nhân, doanh nghiệp nào có nhu cầu để hàng hóa, phương tiện vận tải được xuất – nhập khẩu ra khỏi biên giới một quốc gia hoặc vào biên giới của quốc gia. Thủ tục hải quan chỉ áp dụng cho hàng hóa & phương tiện...